Tin tức cập nhật

Thanh toán Online

Thống kê site

  • Sản phẩm: 0
  • Số thành viên: 0
  • Đang xem: 25 Khách
  • Đã viếng thăm: 483173 Khách

Tin Tức

Thủ thuật Chặn quảng cáo pop-up trên cửa sổ chat Yahoo

Chặn quảng cáo pop-up trên cửa sổ chat Yahoo bằng cách thêm đoạn sau vào file hosts sau đó restart lại máy:
(Vào: Run gõ: C:\Windows\System32\drivers\etc) mở file hosts bằng notepad)

127.0.0.1 vn.insider.msg.yahoo.com
127.0.0.1 insider.msg.yahoo.com
127.0.0.1 webapp.msg.yahoo.com
127.0.0.1 tr.adinterax.com
127.0.0.1 mi.adinterax.com/*
127.0.0.1 mi.adinterax.com
127.0.0.1 us.adserver.yahoo.com
127.0.0.1 us.adserver.yahoo.com/*
127.0.0.1 global.ard.yahoo.com/*
Sưu tầm